به سایت موسسه جوش و چسب ایرانیان خوش آمدید!

صنعت جوش و اتصالات در تولیدات صنعتی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، و در این حوزه از تکنولوژی های متنوع جوشکاری که با تامین مرغوبیت همراه هستند، استفاده گسترده ای می‌شود. در این ارتباط در کشورهای صنعتی نهادی علمی و فنی با حمایت ملی به عنوان مرجع جوش کشور تعیین شده و متولی و هدایتگر امور مهارت افزائی، تاییدیه ها، بازررسی، استاندارد سازی، توسعه کاربردی و تحقیق و مشاوره می باشد.

نظر به ضرورت ایجاد چنین مرجعی در ایران،موسسه جوش و چسب ایرانیان IWJI با محوریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعنوان مرجع ملی فناوری فعالیتهای مرتبط با صنایع جوش و اتصالات کشور ایجاد شده است. در این ارتباط عضویت انحصاری ایران در موسسه بین المللی جوش IIW نیز اخذ شده است. همچنین قرارداد همه جانبه ای در خصوص ارائه دوره های بین المللی و خدمات صنعتی با موسسه معتبر جوش DVS آلمان منعقد شده است. شایان اشاره میباشد که موسسه جوش و چسب ایرانیان IWJI یک نهاد ملی غیردولتی-و غیرانتفاعی میباشد. خدمات قابل ارائه موسسه جوش و چسب ایرانیان IWJI در قسمتهای مختلف این سایت تشریح شده است.

دوره آموزشی مهندسی بین المللی جوش (IWE)

با همکاری موسسه DVS آلمان و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پیش ثبت نام

مزایای عضویت در موسسه جوش و چسب ایرانیان: